• De aansprakelijkheid voor hyperlinks volgens het Hof van Justitie: wijzigingen, verwarring,… Waar gaan we heen? En hoe staat het in de Verenigde Staten?

  31 maart

  De rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaken Svensson, BestWater, C-More Entertainment en GS Media vertoont op zijn minst enige aarzeling. De kennelijke veranderingen in deze rechtspraak dreigen nieuwe verwarring te scheppen over de toepassing van het auteursrecht op mededelingen op het internet. Deze rechtspraak hoort te worden herbekeken. De presentatie en bespreking van de Europese rechtspraak zullen worden aangevuld met een overzicht van de Amerikaanse aanpak inzake hyperlinking. (...)

 • De prioriteiten van de hervorming van het Auteursrecht voorgesteld door de Commissie

  31 januari

  Drie nieuwe uitzonderingen introduceren op het gebied van onderzoek en onderwijs, en de toegang tot werken vergemakkelijken voor personen met een handicap
  door Virginie Fossoul (Legal Officer – DG Connect)
  Een meer rechtvaardige en duurzame markt bevorderen voor scheppende kunstenaars en de pers:
  Versterken van de capaciteit van rechthebbenden om te onderhandelen over de exploitatie van hun content op platformen
  Een naburig recht in het leven roepen voor de uitgevers
  De regels (...)