De rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaken Svensson, BestWater, C-More Entertainment en GS Media vertoont op zijn minst enige aarzeling. De kennelijke veranderingen in deze rechtspraak dreigen nieuwe verwarring te scheppen over de toepassing van het auteursrecht op mededelingen op het internet. Deze rechtspraak hoort te worden herbekeken. De presentatie en bespreking van de Europese rechtspraak zullen worden aangevuld met een overzicht van de Amerikaanse aanpak inzake hyperlinking.

Inleidende uiteenzetting van Alain Strowel, Prof. aan de UCL en de USL-B, reacties en commentaren van Jane Ginsburg, Prof. aan de Columbia Law School.

ziehier de slides.