Drie nieuwe uitzonderingen introduceren op het gebied van onderzoek en onderwijs, en de toegang tot werken vergemakkelijken voor personen met een handicap
door Virginie Fossoul (Legal Officer – DG Connect)

Een meer rechtvaardige en duurzame markt bevorderen voor scheppende kunstenaars en de pers:
- Versterken van de capaciteit van rechthebbenden om te onderhandelen over de exploitatie van hun content op platformen
- Een naburig recht in het leven roepen voor de uitgevers
- De regels verduidelijken voor alle actoren van de online diensten
door Anneli Andersson en Véronique Delforge (Legal Officers – DG Connect)

Hieronder de slides.