Bijna tien jaar geleden werd de fiscale behandeling van auteursrechten door de wetgever fundamenteel gewijzigd. Zo werd er een bijzonder voordelig stelsel ingevoerd, dat betrekking heeft op tal van beroepen. Sébastien Watelet en Brent Springael, advocaten bij de balie te Brussel, zijn nauw betrokken bij deze materie. Ze zullen de toepassing van dit belastingstelsel op de situatie van journalisten concreet toelichten en zullen aandacht besteden aan het standpunt van de belastingdienst in het licht van recente voorafgaande beslissingen en de jurisprudentie.
In het tweede deel van hun uiteenzetting bespreken ze de nieuwe aftrek voor innovatie-inkomsten. Deze aftrek is onder meer van toepassing op computerprogramma’s die voortvloeien uit een project of programma voor onderzoek en ontwikkeling. Om in aanmerking te komen, moeten deze programma’s auteursrechtelijk beschermd zijn.
Deze twee aspecten – het gunstige belastingstelsel van auteursrechten en de aftrek voor innovatie-inkomsten – zijn vandaag een opportuniteit voor de ontwikkeling van innovatie in België.

Sprekers : Sébastien Watelet (advocaat-vennot bij Litannie Haulotte Watelet et Associés) en Brent Springael (advocaat-vennoot bij Bird & Bird LLP”)

Hierbij de slides van de uiteenzetting.