12.00

Registratie en onthaal met lunchbuffet

12.40

Verwelkoming
door Fabienne Brison, Voorzitter BVA

12.45

Coproductieovereenkomsten

We bespreken (internationale) coproductieovereenkomsten voor een film en enkele typische clausules. De focus ligt op de relatie tussen de coproducenten. Welke eigendomsrechten en intellectuele rechten hebben zij ? Wie bepaalt de ‘final cut’ van de film ? Hoe organiseren zij de distributie en verdelen zij de opbrengsten ? Hoe vervang je een partner die in gebreke blijft en behoud je de rechten ? Telkens worden enkele typische clausules uit de praktijk voorgesteld en besproken.

Moderator : Herman Croux (Marx Van Ranst Vermeersch & Partners, Brussel)

Ellen Onkelinx (Vlaamse Film Producenten Bond, Brussel)
Dries Phlypo (A Private View, Gent)
Roland Wigman (Versteeg Wigman Sprey, Amsterdam)

14.00

Koffiepauze

14.15

Right Clearances

We bespreken enkele topics van ‘right clearances’ aan de hand van een concrete checklist zoals verzekeringsmaatschappijen die hanteren. Welke rechten moeten geregeld worden bij het gebruik van een bestaand muziekwerk ? Hoe ga je om met auteursrechtelijk beschermde gebouwen of voorwerpen die in beeld komen ? Kan je informatie en verhalen van persartikels gebruiken ?

Moderator : Jean-Christophe Lardinois (Incasu, Brussel)

Eric Lauvaux (Nomos, Parijs)
Pierre Mossiat (Strictly Confidential, Brussel)
Viviane Vanfleteren (Vivi Film, Brussel)

15.30

Nabespreking