De Raad van Bestuur nodigt u graag uit op onze volgende lunchcauserie van 2 december aanstaande, die gewijd zal zijn aan het recente arrest van het Hof van Justitie in de zaak “Pinckney” en waarvoor we op onze collega Paul Torremans uit de UK mogen rekenen.

Prof. Dr. Paul Torremans is Professor of Intellectual Property Law, University of Nottingham, en Voorzitter van BLACA (tot 21 november 2013, dan Vice-Voorzitter) alsook lid van het executive committee van ALAI, met een bijzondere interesse voor de relatie tussen IPR en intellectuele rechten. Hij is tevens lid van de European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) en van de ILA study Group die het werk verderzet.

Zijn lezing kondigt hij aan in de volgende bewoordingen :

“Pinckney : klein maar fijn of een handig verborgen revolutie ?
(Is het arrest Pinckney niet meer dan een kleine zaak waarin het Hof fijntjes de behoudende lijn van het arrest Shevill aanhoudt ? Of hebben de onheilsprofeten die er een verborgen revolutie in zien gelijk en kan wie een kopie op de markt brengt nu overal waar een exemplaar terechtkomt vervolgd worden en verlaat het Hof de ‘directing at a market’ aanpak ?)

U vindt hier de link naar het arrest van het Hof van Justitie van 3 oktober 2013 in de zaak C-170/12 (Peter Pinckney tegen KDG Mediatech AG) : Case C 170/12 - CURIA - Documents

Hierbij de slides van Prof. Torremans