De “Round Tables” bieden alle deelnemers de kans in kleine groep van gedachten te wisselen. Eerst is er een korte toelichting door een specialist over een specifiek thema. Vervolgens neem je met de specialist en een moderator deel aan een gesprek en kan je vragen stellen. Je blijft van 12.30-14.00u in dezelfde groep en in die groep worden de drie verschillende thema’s behandeld.

1. Auteursrecht en verzekeringen – Catherine Delaunois (Marsh)
Inbreuken op het auteursrecht worden in de meeste aansprakelijkheidspolissen uitgesloten. Er zijn echter specifieke polissen op de markt die hiervoor wel dekking verlenen. Hoe werkt dat? Welke uitsluitingsgronden zijn er? Kan je ook rechtsbijstand bekomen als je eiser bent en je rechten wil verdedigen?

2. Auteursrecht en pand – Dominique Malet (Cofiloisirs) en Robin Kerremans (Caviar)
Tot de nieuwe pandwet in voege trad werd er over het algemeen van uitgegaan dat auteursrechten niet in pand gegeven konden worden. Onder de nieuwe pandwet kan dit wel. Wat maakt dan precies het voorwerp van het pand uit? Welke clausules moeten best in dit soort pandovereenkomsten worden voorzien? We bespreken concrete voorbeelden uit de filmindustrie.

3. Auteursrecht en merkenstrategiëen – Johan Dedeckel (Gevers)
Waar auteursrecht ontoereikend is, wordt soms naar een merkenstrategie gegrepen. Wat brengt het bij om de titel van een boek of van een televisieprogramma als merk te deponeren? Kan het merkdepot van de naam, afbeelding of een logo van een auteur toegevoegde waarde leveren?