Jozefien Vanherpe zal een korte stand van zaken geven omtrent de auteursrechtelijke kwesties rondom Artificële Intelligentie, op basis van onder andere het nationale rapport dat ze voor het ALAI-Congres (Parijs, Frankrijk, 21 en 22 juni 2023) heeft voorbereid. Hierna zal er een gelegenheid zijn om in een hartelijk kader bij te praten en evenals nieuwere gezichten te ontmoeten.

Hieronder de slides :