Jozefien Vanherpe stelt haar doctoraatsthesis voor. Deze thesis focust op de vraag hoe het juridisch kader kan bijdragen tot een billijk(er) evenwicht tussen de belangen van componerende en/of uitvoerende muzikanten en hun contractpartijen in de gedigitaliseerde muziekindustrie. Het doel is om bij te dragen aan een juridisch kader dat een billijk evenwicht vindt tussen de betrokken artistieke en commerciële belangen, dat zowel creativiteit als investeringen beschermt, en in overeenstemming is de (digitale) realiteit.

Jozefien Vanherpe is post-docent aan KU Leuven, verbonden aan het Centre for IT & IP Law (CiTiP). Zij verdedigde haar doctoraat in het voorjaar van 2022.

Ziehier de slides.