Thema : “Het recht van beschikbaarstelling aan het publiek, het reproductierecht en territorialiteit in de richtlijn informatiemaatschappij”
Sprekers :
Mr. Jean-Paul Triaille, advocaat De Wolf & Partners, Lecturer UNamur
Mr. Sari Depreeuw, advocaat De Wolf & Partners, researcher VUB/LSTS

Meer dan 10 jaar na de Richtlijn Informatiemaatschappij (2001/29) heeft de Europese Commissie het Brusselse kantoor De Wolf & Partners een studie laten uitvoeren naar de toepassing ervan in bepaalde lidstaten. De studie, genaamd “Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society”, onder leiding van Jean-Paul Triaille, werd gepubliceerd in December 2013 en had als doel na te gaan of bepaalde elementen (exclusieve rechten, uitzonderingen) in de weg stonden aan de (digitale) uitwisseling van beschermde werken en andere prestaties tussen de lidstaten.
Een van de onderzochte delen was het recht van beschikbaarstelling aan het publiek , zijn verhouding tot het reproductierecht en de territorialiteit van het auteursrecht. Waar worden inbreuken gemaakt wanneer een werk overal in Europa toegankelijk is via het web? Hoe wordt de inbreuk gelokaliseerd en zijn er alternatieve criteria? Aan wie moet de toestemming gevraagd worden? Welke rechtbank is bevoegd en welk recht is van toepassing? De sprekers zullen tijdens deze uiteenzetting verder in gaan op deze vragen.
De studie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm.
HIerbij de slides.