De “Round Tables” bieden alle deelnemers de kans in kleine groep van gedachten te wisselen. Eerst is er een korte toelichting door een specialist over een specifiek thema. Vervolgens neem je met de specialist en een moderator deel aan twee gesprekken.

Hierbij volgt het menu voor deze samenkomst.
"Wil de echte auteur nu opstaan?" – Barbara Persyn (DeAuteurs/SACD)

Welke spelers in het creatieve proces kunnen auteursrecht claimen? Bij de verdeling van auteursrechten vergoeden beheersvennootschappen voor concepten. Laat het auteursrecht dit toe? Wanneer is de producent van een audiovisueel werk of van een popalbum ook medeauteur? Aan de deelnemers wordt gevraagd bijzonder gevallen van auteurschap ter discussie te brengen.

“Open source – een gesloten debat?” – Benjamin Jean (Inno3)

Hoe gaat het gebruik van open source software samen met auteursrechtelijke licenties, welke zakelijk modellen zijn er, en welke ontwikkelingen zijn er op de markt? Welke vormen van hybriede en duale licenties zijn er? Welke valkuilen zijn er in de praktijk? Kan open source software model staan voor andere sectoren en innovatie praktijken?

"Auteursrecht en vruchtgebruik" – Charlotte Declerck (Universiteit Hasselt)

De vruchtgebruiker (zoals de langstlevende echtgenoot) van auteursrechten kan daden van beheer stellen, maar dient zich te onthouden van daden van beschikking. Welke juridische en economische elementen spelen mee om het onderscheid te bepalen? Kan de vruchtgebruiker de verfilmingsrechten van een roman verkopen, alle edities van een foto, of de VOD-rechten van een film voor de duur van het auteursrecht?