• De voorwaarden voor de bescherming en vervalsing van het auteursrecht doorheen het prisma van de grondrechten

  24 november 2016

  Sinds de tussenkomst van het Hof van Justitie in zijn Infopaq-arrest van 2009 ontsnapt de originaliteitsvoorwaarde, de hoeksteen van de bescherming van het auteursrecht, niet langer aan het fenomeen van de Europese harmonisering, en daarmee de andere voorwaarden voor de bescherming en vervalsing. Op dit moment is de harmonisering door het Hof van Justitie echter slechts gedeeltelijk. Bovendien geeft de dialoog van rechter tot rechter, waarop het prejudicieel contentieux steunt, de nationale (...)

 • Round Tables

  28 oktober 2016

  De “Round Tables” bieden alle deelnemers de kans in kleine groep van gedachten te wisselen. Eerst is er een korte toelichting door een specialist over een specifiek thema. Vervolgens neem je met de specialist en een moderator deel aan twee gesprekken.
  Hierbij volgt het menu voor deze samenkomst. "Wil de echte auteur nu opstaan?" – Barbara Persyn (DeAuteurs/SACD)
  Welke spelers in het creatieve proces kunnen auteursrecht claimen? Bij de verdeling van auteursrechten vergoeden (...)

 • Richtlijn 2014/26 inzake het collectief beheer en het verlenen van multiterritoriale licenties

  28 oktober 2016

  Het wetsvoorstel tot omzetting van richtlijn 2014/26 inzake het collectief beheer en het verlenen van multiterritoriale licenties, dat volop wordt besproken, is een actueel onderwerp in het Belgisch auteursrecht. Om de inzet van deze omzetting goed te begrijpen, is het essentieel om vooraf de redenen te kennen, die de Europese wetgever ertoe gebracht hebben deze richtlijn uit te werken, alsook de voornemens die hij nastreeft met de aangenomen artikels. Daarom hebben we mevrouw Agata Gerba (...)

 • Applied Arts under IP Law : the Uncertain Border between Beauty and Usefulness

  17 maart 2016

  Voorstelling van het nationaal rapport voor het ALAI-congres van september.

 • Cross-border Portability in the EU : There’s no place like home

  17 maart 2016

  Spreker : Ted Shapiro
  The remarks will focus on the European Commission’s most recent effort to curtail the territoriality of copyright as part of its drive to create a Digital Single Market: the Proposed Regulation on cross-border portability. In the field of copyright, the Proposal entails the unprecedented use of a very powerful legislative tool. The presentation will look at why a regulation was chosen and describe the main components of this initiative: a blunt "legal fiction", a (...)