Onze opdracht

De studie van alle vraagstukken inzake het auteursrecht, mogelijke interessante hervormingen en verbeteringen van de bestaande wetgeving (in België, de Europese Unie en op internationaal niveau), en de studie van de buitenlandse wetgeving.

Onze activiteiten

Studiedagen

De BVA organiseert jaarlijkse studiedagen.

Lunchcauserieën

De BVA organiseert tevens diverse lunchcauserieën per jaar omtrent actuele thema’s in het auteursrecht.

 • Om lid te worden

  18 juli 2014

  Om lid te worden volstaat het om een gemotiveerde kandidatuurstelling op te sturen naar het secretariaat van de vereniging (aba-bva@sabam.be), ter attentie van de voorzitter.
  De aanvraag zal behandeld worden op de dagorde van de volgende raad van bestuur.
  De vereniging staat open voor alle personen die zich interesseren in de studie van het auteursrecht

 • Leden

  26 juni 2014

  De leden van de BVA hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de BVA (gratis voor de lunchcauserieën en tegen een gunsttarief voor de andere activiteiten), evenals aan congressen en studiedagen van de ALAI.
  Het lidgeld bedraagt momenteel :
  • Natuurlijke personen : 150 €
  • Rechtspersonen : 325 €.
  U wenst lid te worden ?

 • Onze activiteiten

  24 juni 2014

  Studiedagen
  De BVA organiseert jaarlijkse studiedagen Lunchcauserieën
  De BVA organiseert tevens diverse lunchcauserieën per jaar omtrent actuele thema’s in het auteursrecht.

 • Association Litteraire et Artistique Internationale (alai)

  24 juni 2014

  Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
  In 1878 werd in Parijs op initiatief van de Société des Gens de Lettres en onder het erevoorzitterschap van Victor Hugo de Association Littéraire et Artistique Internationale, kortweg de ALAI opgericht. Deze vereniging had tot doel de totstandkoming van een internationale overeenkomst voor de bescherming van het auteursrecht aan te moedigen. Acht jaar later, op 9 september 1886, zag de Conventie van Bern het licht. Tot vandaag verenigt (...)

 • Onthaal

  31 december 2013

  Welkom op de website van de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht