Om lid te worden volstaat het om een gemotiveerde kandidatuurstelling op te sturen naar het secretariaat van de vereniging (aba-bva@sabam.be), ter attentie van de voorzitter.
De aanvraag zal behandeld worden op de dagorde van de volgende raad van bestuur.
De vereniging staat open voor alle personen die zich interesseren in de studie van het auteursrecht