De leden van de BVA hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de BVA (gratis voor de lunchcauserieën en tegen een gunsttarief voor de andere activiteiten), evenals aan congressen en studiedagen van de ALAI.
Het lidgeld bedraagt momenteel :
• Natuurlijke personen : 150 €
• Rechtspersonen : 325 €.
U wenst lid te worden ?