Onze opdracht: De studie van alle vraagstukken inzake het auteursrecht, hervormingen en verbeteringen van de bestaande wetgeving die nuttig zouden zijn (en dit zowel in België, in de Europese Unie als op internationaal niveau), alsook de studie van de buitenlandse wetgevingen.