• Bestuursorgaan

  21 september 2015

  Het Bestuursorgaan bestaat uit minstens drie en maximum tien bestuurders, die verkozen worden onder de leden voor een termijn van vier jaar met onbeperkte herkiesbaarheid.
  Sari Depreeuw (Voorzitter) :
  sdepreeuw@crowell.com
  Fabienne Brison (Ondervoorzitter) :
  fabienne.brison@hoyngrokh.com
  Marie-Christine Janssens (Ondervoorzitter) :
  M-Ch.Janssens@law.kuleuven.be
  Paul Maeyaert (Penningmeester) :
  paul.maeyaert@fencerlaw.eu
  SABAM (Secretaris), via Sébastien Witmeur : (...)

 • Jaarverslagen

  26 juni 2014

 • Statuten

  26 juni 2014

  Algemeen
  Artikel 1
  De “Belgische Vereniging voor het Auteursrecht” (afgekort: “BVA”), in het Frans: "Association Belge pour le Droit d’Auteur" (afgekort: “ABA”), vereniging zonder winstgevend doel, zet de activiteiten voort van de “Belgische Vereniging tot Bescherming en Ontwikkeling van het Auteursrecht” (afgekort: “BVBA”), in het Frans: "Association Belge pour la Protection et le Développement du Droit d’Auteur" (afgekort: ABBA”), die op zeventien mei negentienhonderd vierentwintig werd opgericht. (...)