Jozefien Vanherpe zal een korte stand van zaken geven omtrent de auteursrechtelijke kwesties rondom Artificële Intelligentie, op basis van onder andere het nationale rapport dat ze voor het ALAI-Congres (Parijs, Frankrijk, 21 en 22 juni 2023) heeft voorbereid.