De omzetting van Richtlijn 2019/790 inzake het auteurrecht en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt in Belgisch recht

Thema 1 : contracten

slides Hendrik Vanhees

slides Jozefien Vanherpe

slides Séverine Dusollier

slides Katrien Van der Perre

slides Katrien Van Eenoo

Thema 2 : uitzonderingen

slides Simon Geiregat

slides Julien Cabay en Thomas Vandamme

slides Joris Deene

slides Kurt Vandamme

Thema 3 : art. 17 DSM Directive

slides Alain Strowel

slides Julien Cabay en Thomas Vandamme

slides Sébastien Witmeur

Thema 4 : persuitgeversrecht

slides Vincent Cassiers

slides François Le Hodey

niet beschikbaar

slides Tobias Mckenny

niet beschikbaar