• 30/04/2024 - Studienamiddag

  12 april

  The automated author, take control or take the money ?

 • 05/02/2024 Roundtables

  29 januari

  Kunstveiling en auteursrecht
  Film en auteursrecht
  Architectuur en auteursrecht
  Geachte leden,
  Wij hopen dat het jaar 2024 goed is begonnen.
  Wij nodigen u graag uit voor onze volgende vergadering “Roundtables” die zal plaatsvinden op maandag 5 februari van 12u00 tot 14u00 in de kantoren van SABAM, Tweekerkenstraat 41-43, Brussel
  De Round Tables bieden elke deelnemer de gelegenheid van gedachten te wisselen over bijzondere thema’s. Er zullen eerst plenaire inleidingen zijn over drie (...)

 • 02/10/2023 : Copyright-apéro

  5 oktober 2023

  Jozefien Vanherpe zal een korte stand van zaken geven omtrent de auteursrechtelijke kwesties rondom Artificële Intelligentie, op basis van onder andere het nationale rapport dat ze voor het ALAI-Congres (Parijs, Frankrijk, 21 en 22 juni 2023) heeft voorbereid.

 • SAVE THE DATE : 21/04/2023 studiedag

  17 maart 2023

  DE OMZETTING VAN RICHTLIJN 2019/790 INZAKE HET AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN IN DE DIGITALE EENGEMAAKTE MARKT” IN BELGISCH RECHT

 • 20/03/2023 : de hervorming van het belastingregime voor het auteursrecht en de naburige rechten

  13 maart 2023

  (programmawet van 26 december 2022, in werking getredenop 1 januari 2023)
  Sprekers : Sébastien Watelet (fiscaal advocaat bij Law Tax) en Luc Gulinck (juridisch adviseur gespecialiseerd in auteursrechten/naburige rechten voor Never Mind The Small Print).

 • 06/02/2023 : Roundtables

  13 januari 2023

  maandag 6 februari van 12.30 tot 14.30 uur. De plaats, in Brussel, zal later gecommuniceerd worden.
  De Round Tables bieden elke deelnemer de gelegenheid van gedachten te wisselen over bijzondere thema’s. Dit jaar zullen er eerst plenaire inleidingen zijn over drie onderwerpen, gevolgd door gesprekken in kleine groepen.
  Kunst - De US Supreme Court zal zich opnieuw over ‘fair use’ uitspreken. Andy Warhol bewerkte een foto van Lynn Goldsmith met het portret van Prince. Wat kunnen (...)

 • 28/11/2022 : Naar een billijk evenwicht in de gedigitaliseerde muziekindustrie: facing the music

  27 oktober 2022

  Op deze lunchcauserie zal Jozefien Vanherpe haar doctoraatsthesis voorstellen. Deze thesis focust op de vraag hoe het juridisch kader kan bijdragen tot een billijk(er) evenwicht tussen de belangen van componerende en/of uitvoerende muzikanten en hun contractpartijen in de gedigitaliseerde muziekindustrie. Het doel is om bij te dragen aan een juridisch kader dat een billijk evenwicht vindt tussen de betrokken artistieke en commerciële belangen, dat zowel creativiteit als investeringen (...)

 • 21/03/2022 : NFT’s and copyright (webinar)

  8 maart 2022

  Professor Andres Guadamuz (Universiteit van Sussex-https://profiles.sussex.ac.uk/p328331-andres-guadamuz) zal beginnen met een korte technische inleiding over “Non-Fungible Tokens” en zal vervolgens de auteursrechtelijke aspecten van deze belangrijke ontwikkeling bespreken.
  Zie ook https://www.technollama.co.uk/ en https://twitter.com/technollama.
  Michael Bouhanna (Sotheby’s - Director, Specialist Contemporary Art & Co-Head of Digital Art Sales) zal vervolgens voorbeelden uit de praktijk (...)

 • 29/11/2021 : Copyright and public sector information

  2 december 2021

  We are happy to welcome two international speakers who will discuss the obstacles that copyright can raise to access to and reuse of public sector information. In a recent case (T-185/19), the EU General Court ruled that technical standards, set by a private organisation, can be protected under copyright and it denied a request for access to Commission documents on the basis of this protection.
  Mireille van Eechoud is a professor of information law at the Institute for Information Law (...)

 • 11/10/2021 : Auteursrecht-trollen (webinar)

  2 december 2021

  Na de “patent trolls” krijgt ook het auteursrecht nu te maken met “copyright trolls”. Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die auteursrechten van anderen verwerven of rechthebbenden vertegenwoordigen om vergoedingen te incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen. Zij doen dit door gebruikers op verschillende manieren onder druk te zetten.
  Deze bijdrage gaat over auteursrechttrollen en hun gedrag, de redenen waarom ze bestaan en hoe zij bestreden kunnen (...)

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50