• SAVE THE DATE : 21/04/2023 studiedag

  17 maart

  DE OMZETTING VAN RICHTLIJN 2019/790 INZAKE HET AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN IN DE DIGITALE EENGEMAAKTE MARKT” IN BELGISCH RECHT

 • 20/03/2023 : de hervorming van het belastingregime voor het auteursrecht en de naburige rechten

  13 maart

  (programmawet van 26 december 2022, in werking getredenop 1 januari 2023)
  Sprekers : Sébastien Watelet (fiscaal advocaat bij Law Tax) en Luc Gulinck (juridisch adviseur gespecialiseerd in auteursrechten/naburige rechten voor Never Mind The Small Print).

 • 06/02/2023 : Roundtables

  13 januari

  maandag 6 februari van 12.30 tot 14.30 uur. De plaats, in Brussel, zal later gecommuniceerd worden.
  De Round Tables bieden elke deelnemer de gelegenheid van gedachten te wisselen over bijzondere thema’s. Dit jaar zullen er eerst plenaire inleidingen zijn over drie onderwerpen, gevolgd door gesprekken in kleine groepen.
  Kunst - De US Supreme Court zal zich opnieuw over ‘fair use’ uitspreken. Andy Warhol bewerkte een foto van Lynn Goldsmith met het portret van Prince. Wat kunnen (...)

 • 28/11/2022 : Naar een billijk evenwicht in de gedigitaliseerde muziekindustrie: facing the music

  27 oktober 2022

  Op deze lunchcauserie zal Jozefien Vanherpe haar doctoraatsthesis voorstellen. Deze thesis focust op de vraag hoe het juridisch kader kan bijdragen tot een billijk(er) evenwicht tussen de belangen van componerende en/of uitvoerende muzikanten en hun contractpartijen in de gedigitaliseerde muziekindustrie. Het doel is om bij te dragen aan een juridisch kader dat een billijk evenwicht vindt tussen de betrokken artistieke en commerciële belangen, dat zowel creativiteit als investeringen (...)

 • 21/03/2022 : NFT’s and copyright (webinar)

  8 maart 2022

  Professor Andres Guadamuz (Universiteit van Sussex-https://profiles.sussex.ac.uk/p328331-andres-guadamuz) zal beginnen met een korte technische inleiding over “Non-Fungible Tokens” en zal vervolgens de auteursrechtelijke aspecten van deze belangrijke ontwikkeling bespreken.
  Zie ook https://www.technollama.co.uk/ en https://twitter.com/technollama.
  Michael Bouhanna (Sotheby’s - Director, Specialist Contemporary Art & Co-Head of Digital Art Sales) zal vervolgens voorbeelden uit de praktijk (...)

 • 29/11/2021 : Copyright and public sector information

  2 december 2021

  We are happy to welcome two international speakers who will discuss the obstacles that copyright can raise to access to and reuse of public sector information. In a recent case (T-185/19), the EU General Court ruled that technical standards, set by a private organisation, can be protected under copyright and it denied a request for access to Commission documents on the basis of this protection.
  Mireille van Eechoud is a professor of information law at the Institute for Information Law (...)

 • 11/10/2021 : Auteursrecht-trollen (webinar)

  2 december 2021

  Na de “patent trolls” krijgt ook het auteursrecht nu te maken met “copyright trolls”. Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die auteursrechten van anderen verwerven of rechthebbenden vertegenwoordigen om vergoedingen te incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen. Zij doen dit door gebruikers op verschillende manieren onder druk te zetten.
  Deze bijdrage gaat over auteursrechttrollen en hun gedrag, de redenen waarom ze bestaan en hoe zij bestreden kunnen (...)

 • 29/03/2021 - Webinar Artikel 17 DSM

  23 maart 2021

  This lunch causerie addresses one of the hottest topics in EU copyright law and policy : Article 17 of the new Copyright in the Digital Single Market (CDSM) Directive (2019/790). The CDSM Directive is the culmination of a controversial political and legislative process at EU level. The famous Article 17 has caused greater debate.

 • Studiedagen DSM richtlijn-30-31 Januari 2020

  6 december 2019

  Studiedagen DSM richtlijn-30-31 Januari 2020

 • 27 november 2019 : Auteursrecht, nieuwe richtlijn,nieuwe uitdagingen

  7 oktober 2019

  seminarie georganiseerd door IP Talking

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50