(programmawet van 26 december 2022, in werking getredenop 1 januari 2023)

Sprekers : Sébastien Watelet (fiscaal advocaat bij Law Tax) en Luc Gulinck (juridisch adviseur gespecialiseerd in auteursrechten/naburige rechten voor Never Mind The Small Print).