Spreekster : Caroline Ker, senior researcher at CRIDS, FUNDP, Namur
Plaats : Sabam (zaal Brel) Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel

Voorstelling van de studie van CRIDS/KEA voor het Europees Parlement “Contractual arrangements applicable to creators : law and practice of selected member states” waarin zij een sterkere bescherming voor auteurs in hun auteurscontracten aanbevelen, in het bijzonder voor wat de digitale exploitatie van hun werken betreft