Spreekster : Caroline Ker, senior researcher at CRIDS, FUNDP, Namur

Thema : Voorstelling van de studie van CRIDS/KEA voor het Europees Parlement “Contractual arrangements applicable to creators : law and practice of selected member states” waarin zij een sterkere bescherming voor auteurs in hun auteurscontracten aanbevelen, in het bijzonder voor wat de digitale exploitatie van hun werken betreft.

Hierbij de slides van Mevrouw Kerr