Op 14 september 2016 presenteerde de Commissie haar voorstellen over de modernisering van het auteursrecht om de culturele diversiteit in Europa en de online beschikbare content te vergroten.

Het leek ons belangrijk om vertegenwoordigers van de Commissie uit te nodigen om hier samen met ons dieper op in te gaan.

1. Drie nieuwe uitzonderingen introduceren op het gebied van onderzoek en onderwijs, en de toegang tot werken vergemakkelijken voor personen met een handicap
door Virginie Fossoul (Legal Officer – DG Connect)

2. Een meer rechtvaardige en duurzame markt bevorderen voor scheppende kunstenaars en de pers:
-  Versterken van de capaciteit van rechthebbenden om te onderhandelen over de exploitatie van hun content op platformen
-  Een naburig recht in het leven roepen voor de uitgevers
-  De regels verduidelijken voor alle actoren van de online diensten
door Anneli Andersson en Véronique Delforge (Legal Officers – DG Connect)