Het wetsvoorstel tot omzetting van richtlijn 2014/26 inzake het collectief beheer en het verlenen van multiterritoriale licenties, dat volop wordt besproken, is een actueel onderwerp in het Belgisch auteursrecht. Om de inzet van deze omzetting goed te begrijpen, is het essentieel om vooraf de redenen te kennen, die de Europese wetgever ertoe gebracht hebben deze richtlijn uit te werken, alsook de voornemens die hij nastreeft met de aangenomen artikels. Daarom hebben we mevrouw Agata Gerba uitgenodigd om ons deze belangrijke opheldering te verschaffen. Zij vertegenwoordigde immers de Europese Commissie gedurende de uitwerking ervan. Haar uiteenzetting zal een grote hulp zijn opdat iedereen achteraf de manier waarop de omzetting naar Belgisch recht gebeurt kan waarderen.

Spreekster: Mevr. Agata Gerba, team leader – legal adviser European Commission