Spreker: Maxime Lambrecht, gastdocent aan de Katholieke Universiteit van Leuven en postdoctoraal onderzoeker aan Sciences Po Paris

Betekent de digitale omgeving werkelijk een revolutie voor het auteursrecht, zoals vaak wordt beweerd, of legt zij meer reeds bestaande problemen bloot? Moet de regulering van de digitale omgeving zich aanpassen aan het auteursrecht, of net omgekeerd? Wij zullen trachten een duidelijk antwoord te geven op deze moeilijke vragen. We zullen onder andere de these verdedigen dat er goede redenen zijn om de regulering te laten leiden door een vermoeden ten gunste van de opening van de digitale omgeving. Deze normatieve aanpak zal ons voornamelijk toelaten om het statuut toegekend aan de uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht in perspectief te plaatsen, en inhoud te geven aan de onbepaalde begrippen zoals “belangenafweging” of “redelijk evenwicht”, die vaak ingeroepen worden in de rechtsleer en rechtspraak.

Geen slides beschikbaar