AUVIBEL is zeer verheugd u uit te nodigen op een conferentie die zij organiseert. Recht, economie en technologie worden vaak onverenigbaar geacht. In een omgeving die gekenmerkt wordt door een steeds toenemende digitalisering, moet de opdracht van AUVIBEL vanuit een multidisciplinair academisch standpunt worden benaderd. Om deze reden stelt AUVIBEL u voor om de draagwijdte van de uitzondering voor de kopie voor eigen gebruik vanuit deze drie invalshoeken samen te analyseren.

Hierbij het programma: