Dankzij kunstmatige intelligentie, zijn bepaalde robots in staat om literaire of artistieke creaties te genereren. Deze nieuwe vormen van creatie stellen het auteursrecht in vraag en nodigen uit om bepaalde fundamenten ervan te herzien. Zo leidt de komst van deze creërende robots tot het in vraag stellen van de grenzen van het concept ‘originaliteit’, met het oog op het bepalen of het resultaat van hun activiteiten in aanmerking kan komen voor een bescherming door het auteursrecht. In het verlengde hiervan stelt zich de vraag wie, in voorkomend geval, als auteur – of als titularis van de rechten – van deze nieuwe vormen van werken beschouwd moet worden. Een rechtsvergelijkende analyse blijkt in dit opzicht verhelderend, omdat het toelaat om de Europese oplossingen te confronteren met de door andere rechtssystemen geleverde antwoorden. Ten slotte, de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie technologie laat eveneens toe om op termijn in te beelden dat de activiteit van een robot inbreuken op bestaande werken kan maken, wat het probleem van de toerekenbaarheid van deze inbreukmakende handelingen met zich meebrengt.

Sprekers : Jean-Benoît Hubin (Assistent aan de UNamur en advocaat) en Thomas Tombal (Onderzoeker bij het CRIDS - Research Centre in Information, Law and Society, UNamur).
Geprivilegieerde deelnemer: Frank Gotzen, President van ALAI, Emeritus professor KULeuven.

Hierbij de slides van de uiteenzetting.