De Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom vraagt ons te willen meedelen dat zij op 4 februari 2016 een studienamiddag organiseert betreffende : "Het merkenpakket - recente gemeenschapsrechtspraak betreffende merken - recente rechtspraak inzake het octrooirecht en de bescherming van bedrijfsgeheimen in België - Grondrechten en intellectuele rechten"
Het gedetailleerde programma en de inschrijvingsmodaliteiten kan u raadplegen via de uitnodiging in bijlage.