Nieuwe competenties van het Benelux Gerechtshof en nieuw procedurereglement,
Toepassing van de "Trade Secrets" richtlijn in België,
Capita selecta in auteursrecht,
Octrooigemachtigden in betwistingen: "Client-attorney privilege" en terugbetaling kosten

alle praktische informatie