In drie arresten uitgesproken tijdens de zomer, heeft het HvJEU de kans gehad om de knoop (die ze deels zelf gecreëerd had) tussen auteursrechten en naburige rechten, grondrechten en uitzonderingen, te ontwarren. Maar over deze arresten zijn allerlei tegenstrijdige uitspraken gedaan. Er werd schande gesproken over de brede interpretatie die het HvJEU zou geven aan de uitzonderingen, om eveneens kritiek te geven op de halt die ze toeroept aan de vrijheden die ze een brede toepassing kunnen geven. Aldus, waar ligt de waarheid? Introduceren Pelham, Spiegel Online en Funke Medien de grondrechten nog meer binnen het auteursrecht? Of integendeel, is het oude debat over de internalisering van de grondrechten in het auteursrecht nu definitief beslecht? Deze arresten zijn niet zonder verrassing.

Spreker : Séverine Dusollier (Professor, Ecole de droit, Sciences Po, Parijs)

zie hieronder de slides van de uiteenzetting :